Navigácia

Naše úspechy

Naše úspechy v šk. roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 sa žiaci školy zúčastňovali rôznych vedomostných, umeleckých, športových a iných súťaží, ktorých najlepšie výsledky uvádzame:

Súťaž okresné kolo krajské kolo iná úroveň žiaci trieda pedagóg
Olympiáda v slovenskom jazyku ÚR     Sofia Bartová 9. Mgr. Horniaková
Technická olympiáda 9. ÚR    

Sofia Bartová

Karolína Pravdová

9. PaedDr. Plachá
Všetkovedko    

23. slov.

36.

44.

56.

Simona Bartová

Michal Ďuriš

Michaela Bohušová

Jakub Hruboš

2.

3.

2.

4.

 
Vianočný svietnik 7.     Karolína Pravdová 9. Mgr. Šteinerová
Vianoce s Baltíkom    

13. medz.

 

2.

Vanesa Kováčiková, Dominika Fandlyová

Sabína Bartová, Zoja Dadová, Mária Gálusová

4.

 

3.

Mgr. Lukáčová
Expert geniality show    

EXPERT

Eliška Plevková

Ema Šteinerová, Ema Mazánová, Lukáš Škoda

Martin Kiripolský, Adam Barta

Filip Išky, Lukáš Zahoranský

Jakub Kielar, Lukáš Plevka

5.

6.

7.

8.

9.

 
Biologická olympiáda

8. ÚR

19. ÚR

   

Adam Vrbovský

Filip Matiaško

8. Mgr. Drexlerová