Navigácia

Naše úspechy

Naše úspechy v šk. roku 2020/2021

Súťaž okresné kolo krajské kolo iná úroveň žiaci trieda pedagóg
Technická olympiáda

4. miesto

7. miesto

   

Filip Išky, Lukáš Zahoranský

Ema Šteinerová

9.

7.

PaedDr. Plachá
Olympiáda v anglickom jazyku

3. miesto

14. miesto

   

Lukáš Zahoranský

Ema Šteinerová

9.

7.

Mgr. Mendelová
Matematická olympiáda

3. miesto

8. miesto

11. miesto

16.  miesto

neúspešný

neúspešný

 

 

 

Lukáš Zahoranský

Filip Išky

Jakub Hrubiš

Nela Bartová

9.

9.

5.

5.

Mgr. Šteinerová
Geografická olympiáda

2. miesto

20. miesto

   

Lukáš Zahoranský

Ema Šteinerová

9.

7.

Mgr. Mendelová
Biologická olympiáda

3. miesto

7. miesto

   

Adam Vrbovský

Adam Barta

9.

8.

Mgr. Drexlerová
Dejepisná olympiáda 4. miesto     Adriana Bartová 7. Mgr. Schmidt
Chemická olympiáda

5. miesto

8. miesto

 

úspešný

 

Lukáš Zahoranský

Filip Išky

9. Mgr. Drexlerová
Fyzikálna olympiáda 1. miesto 2.   Filip Išky 9. PaedDr. Plachá
Matematická olympiáda

5. miesto

5. miesto

   

Adriana Bartová

Adam Barta

7.

8.

Mgr. Šteinerová
Biologická olympiáda

4. miesto

16. miesto

   

Ema Šteinerová

Ema Mazánová

7. Mgr. Drexlerová
Matematický klokan    

perc. 98

perc. 94

perc. 93

perc. 91

perc. 91

Laura Radosová

Samuel Barta

Zoja Dadová

Viktória Ferejová

Filip Išky

4.

8.

4.

4.

9.

 
Expert geniality show            
Všetkovedko     51. miesto Zoja Dadová 4.