Navigácia

Školský klub detí

II. oddelenie ŠKD

II. oddelenie školského klubu detí navštevuje 17 detí zo 4. - 5. triedy, vychovávateľkou je Mgr. Petra Bartová. Zameranie činnosti klubu je na oddychové, vzdelávacie a praktické činnosti, športovanie a relaxáciu detí v popoludäajšom čase.