Navigácia

Futbal st. žiaci Malý futbal ml. žiačky Malý futbal ml. žiaci Malý futbal Jednota cup st. žiačky Malý futbal st. žiaci Malý futbal Mc Donalds cup Florbal ml. žiačky Florbal ml. žiaci Florbal st. žiačky Florbal st. žiaci Vybíjaná MIX Vybíjaná ml. žiaci Vybíjaná st. žiačky Vybíjaná st. žiaci Basketbal ml. žiačky Basketbal ml. žiaci Basketbal st. žiačky Basketbal st. žiaci Volejbal staršie žiačky a žiaci Florbalový turnaj tried Beh oslobodenia obce Bystričany Basketbalový turnaj tried Atletika Stolný tenis Bedminton Beh SNP Zemianske Kostoľany Prehadzovaná Turnaj o pohár riaditeľky ZŠ Energetikov Školská olympiáda Vybíjaná ml. žiačky

Malý futbal Mc Donalds cup

MŠVVaŠSR v spolupráci so SFZ každoročne vyhlasuje súťaž v minifutbale žiakov a žiačok 1. až 4. ročníka. Generálnym partnerom tejto súťaže je firma McDonald`s. Aj tento rok sme sa do tejto súťaže zapojili. Postupne sme prešli cez obvodné kolá až do finále okresného kola v Prievidzi. 
Obvodné kolo, miesto konania ZŠ OSlany
ZŠ Bystričany - ZŠ Zemianske Kostoľany 5:1 
ZŠ Bystričany - ZŠ Oslany 6.0 
Finále obvodného kola, miesto konania ZŠ Bystričany 
ZŠ Bystričany - ZŠ Nováky 7:1 
Okresné finále, miesto konania ZŠ Energetikov Prievidza 
ZŠ Bystričany - ZŠ Nitrianske Rudno 4:1 
ZŠ Bystričany - ZŠ Rastislavova Prievidza 0:2 
ZŠ Bystričany - ZŠ Handlová Mierové námestie 4:0 
 
V turnaji sme obsadili konečné druhé miesto. 
Reprezentovali: 
Samuel Demeter, Kristián Kobes, Alexander Gašparovič, Jaroslav Matoušek, Marko Papranec, Timur Gono, Tomáš Hanko, Eliška Plevková, Jakub Hruboš, Laura Radosová, Lucia Mištinová.