Navigácia

Futbal st. žiaci Malý futbal ml. žiačky Malý futbal ml. žiaci Malý futbal Jednota cup st. žiačky Malý futbal st. žiaci Malý futbal Mc Donalds cup Florbal ml. žiačky Florbal ml. žiaci Florbal st. žiačky Florbal st. žiaci Vybíjaná MIX Vybíjaná ml. žiaci Vybíjaná st. žiačky Vybíjaná st. žiaci Basketbal ml. žiačky Basketbal ml. žiaci Basketbal st. žiačky Basketbal st. žiaci Volejbal staršie žiačky a žiaci Florbalový turnaj tried Beh oslobodenia obce Bystričany Basketbalový turnaj tried Atletika Stolný tenis Bedminton Beh SNP Zemianske Kostoľany Prehadzovaná Turnaj o pohár riaditeľky ZŠ Energetikov Školská olympiáda Vybíjaná ml. žiačky

Školská olympiáda

Vyvrcholením Týždňa športu v našej škole bol Olympijský deň, ktorý sa konal v piatok 27. septembra 2019. Žiaci plnili viacero rôznych disciplín odznaku zdatnosti podľa vekových kategórií: preskok cez švihadlo, trojskok z miesta, hod plnou loptou, ľah-sed v 2 minútovom čase, beh na 50 m, výdrž v zhybe, skok do diaľky, kľuky v 2 minútovom čase. Výkony súťažiacich boli obodované a najlepších jednotlivcov v príslušných kategóriách sme na záver odmenili.

najmladší žiaci
1. miesto            Tobiáš Plachý

2. miesto            Samuel Kielar

3. miesto            Dominik Dado

najmladšie žiačky

1. miesto            Michaela Bohušová       

2. miesto            Dominika Vidová

3. miesto            Melánia Plevková

mladší žiaci

1. miesto            Miroslav Denis Pokrývka

2. miesto            Filip Sapár

3. miesto            Marco Vrbovský

mladšie žiačky

1. miesto            Laura Radosová

2. miesto            Lucia Mištinová

3. miesto            Zoja Dadová

starší žiaci

1. miesto            Alexander Gašparovič  

2. miesto            Dávid Vrábel

3. miesto            Marko Papranec, Jaroslav Matoušek

staršie žiačky

1. miesto            Linda Murtiniová            

2. miesto            Ema Šteinerová

3. miesto            Ema Mazánová

najstarší žiaci

1. miesto            Samuel Barta    

2. miesto            Filip Išky

3. miesto            Lukáš Zahoranský

najstaršie žiačky

1. miesto            Lea Hanková     

2. miesto            Sofia Gonová

3. miesto            Veronika Kytková