Navigácia

Futbal st. žiaci Malý futbal ml. žiačky Malý futbal ml. žiaci Malý futbal Jednota cup st. žiačky Malý futbal st. žiaci Malý futbal Mc Donalds cup Florbal ml. žiačky Florbal ml. žiaci Florbal st. žiačky Florbal st. žiaci Vybíjaná MIX Vybíjaná ml. žiaci Vybíjaná st. žiačky Vybíjaná st. žiaci Basketbal ml. žiačky Basketbal ml. žiaci Basketbal st. žiačky Basketbal st. žiaci Volejbal staršie žiačky a žiaci Florbalový turnaj tried Beh oslobodenia obce Bystričany Basketbalový turnaj tried Atletika Stolný tenis Bedminton Beh SNP Zemianske Kostoľany Prehadzovaná Turnaj o pohár riaditeľky ZŠ Energetikov Školská olympiáda Vybíjaná ml. žiačky

Beh SNP Zemianske Kostoľany

Dňa 21. septembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili pretekov v behu, organizovanom obcou Z. Kostoľany, v spolupráci so ZŠ Z. Kostoľany. V slušnej konkurencii šiestich základných škôl a niekoľkých desiatok pretekárov sa naši športovci nestratili. Vybojovali sedem pódiových umiestnení, z toho štyri prvé miesta. 

Výsledky:

kategória 1.-2. ročník ZŠ dievčatá

1. miesto: Laura Radosová

2. miesto: Sabína Bartová

3. miesto Lucia Mištinová - všetky ZŠ Bystričany

kategória 3.-4. ročník ZŠ chlapci

1. miesto: Timur Gono - ZŠ Bystričany

3. miesto: Miroslav Denis Pokrývka - ZŠ Bystričany

kategória 6.-7. ročník ZŠ chlapci

1. miesto: Samuel Barta - ZŠ Bystričany

5. miesto Filip Išky - ZŠ Bystričany

kategória 8.-9. ročník ZŠ chlapci

1. miesto: Matej Strúčka - ZŠ Bystričany

Našim úspešným športovcom ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

(P. Schmidt)