Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2. trieda

Zoznamy žiakov: 1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda8. trieda9. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Sluková
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sarah Belaňová
2    Marián Duda
3    Ľudmila Gálusová
4    Ema Gogorová
5    Nina Grolmusová
6    Viktória Hýroššová
7    Katarína Kotlárová
8    Jakub Otto
9    Oliver Pindroch
10    Benjamín Plachý
11    Hugo Rác

© aScAgenda 2023.0.1378 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.09.2022