Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3. trieda

Zoznamy žiakov: 1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda8. trieda9. trieda
Triedny učiteľ: PaedDr. Ľubica Fruňová
Počet žiakov: 9, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 3 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominik Dado
2    Stela Gonová
3    Štefan Humaj
4    Maxim Alex Kováč
5    Oliver Kováčik
6    Sofia Plevková
7    Leonard Púry
8    Adam Benjamin Jozef Semail
9    Adriana Lýdia Elizabeth Semail

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.07.2022