Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5. trieda

Zoznamy žiakov: 1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda8. trieda9. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Ellen Ščipáková
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Milan Bartakovič
2    Simona Bartová
3    Samuel Belko
4    Michaela Bohušová
5    Adrián Brida
6    Michelle Dobrovodská
7    Šimon Alexander Gatial
8    Patrik Gogora
9    Matúš Košian
10    Branislav Lipták
11    Adam Murko
12    Libor Plevka
13    Melánia Plevková
14    Erika Ružičková
15    Šimon Valko
16    Dominika Vidová

© aScAgenda 2023.0.1378 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.09.2022