Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8. trieda

Zoznamy žiakov: 1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda8. trieda9. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Šteinerová
Počet žiakov: 10, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nela Bartová
2    Dominika Fandlyová
3    Jakub Hruboš
5    Viktória Katinová
6    Vanesa Kováčiková
7    Viktória Mikulová
8    Filip Pravda
9    Filip Sapár
10    Roman Silný
15    Natália Kollárová

© aScAgenda 2024.0.1437 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2023