Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7. trieda

Zoznamy žiakov: 1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda8. trieda9. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Mendelová
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jasmine Elmadiova
2    Matúš Gálus
3    Erik Gašparovič
4    Lukáš Gavliak
5    Tomáš Hanko
7    Tomáš Kochan
8    Agnesa Kollárová
9    Romana Kutišová
11    Linda Murtiniová
12    Timotej Pastierik
13    Eliška Plevková
14    Karin Psotná
15    Michal Škoda
16    Marián Vašek
17    Dávid Vrábel

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021