Navigácia

 • Prerušenie vyučovania v základnej škole

  Vážení rodičia,

  z dôvodu pozitívneho testu na prítomnosť vírusu SARS-COVID-19 v základnej škole rozhodol zriaďovateľ školy o prerušení vyučovania v základnej škole od 27. 3. 2021. Všetci žiaci musia ostať  v povinnej 14-dňovej karanténe (do 9. 4. 2021). V čase prerušenia vyučovania majú rodičia nárok na čerpanie tzv. pandemickej OČR. Všetky triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie, rozvrh pre všetky triedy pošlú triedni učitelia. Od 1. 4. – 6. 4. 2021 sú veľkonočné prázdniny. O nástupe do školy v pondelok 12. 4. 2021 a jeho podmienkach vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

 • Originál je vždy len jeden

  Dievčatá piateho ročníka si počas voľnej hodiny prezenčného vyučovania skrášlili svoje respirátory. A tak si vytvorili maľbou na textil svoje originálne dielka, ktorými sa pochválili svojim spolužiakom a triednej pani učiteľke pri prihlásení sa na on-line hodinu. Či sa im maľby podarili......posúďte sami. Nahliadnite do fotogalérie Originál je vždy len jeden(P. Bartová)

 • Kde sa vzala, tu sa vzala... jar k nám zavítala!

  Zima je už nenávratne za nami a po dlhom chladnom období k nám opäť zavítala nami očakávaná jar. Je to čarovné obdobie, kedy sa okolitá príroda prebúdza a mení svoju tvár na nepoznanie. Pomaly, ale isto sa zahaľuje do svojho nového pestrofarebného závoja s paletou nádherných kvitnúcich kvetov. Zvieratá vyliezajú zo svojich brlohov a po dlhom zimnom spánku privádzajú na svet svoje mláďatá. Usmiate slnko vykuká z pod oblakov a na líce nás šteklia prvé slnečné lúče.

  Jar - najkrajšie obdobie roka je už tu. Z jej príchodu sa všetci veľmi tešíme, pretože jarná príroda má svoje neodmysliteľné čaro. Prináša nám radosť, smiech, dobrú náladu a život plný farieb. Aj naši šikovní žiaci jej návrat privítali ako sa patrí. Je to tak. Dôkazom je svieža farebná škála ich jarných tvorivých nápadov. Ako správni dekoratéri sa spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami pustili do zdobenia veľkonočných vajíčok a tvorbe rôznych jarných dekorácií, ktoré sú súčasťou novej výzdoby na chodbách našej školy. Veríme, že pohľad na práce našich žiakov navodia tu pravú jarnú atmosféru.

  A už nám zostáva len zaželať si spoločne krásnu a veselú Veľkú noc, aby bolo veľkonočných vajíčok dosť, hlavne všetkým pre radosť. Výsledok práce dekoratérov si pozrite vo fotogalérií. Kde sa vzala, tu sa vzala... jar k nám zavítala!(P. Bartová)

 • Voda je život - Svetový deň vody v ŠKD

  Pri príležitosti Svetového dňa vody sme sa v Školskom klube detí rozprávali o vode a jej dôležitosti. S deťmi sme si urobili aj pár pokusov. Napríklad ako funguje filtrácia vody a tiež, ktoré predmety sa vode nadnášajú a ktoré sa naopak ponoria. Ďalej sme si vysvetlili rozdiel prečo sa v slanej vode predmety nadnášajú. Deti veľmi zaujal pokus keď vrecko naplnené vodou prepichovali ceruzkami bez toho aby voda vytiekla. Na záver sme urobili pokus ako si pomocou oleja, vody, farby a šumivej tabletky urobiť lávovú lampu. Pozrite si fotografie v albume Voda je život(A. Oravcová, R. Vranková)

 • Múdrosti ukryté v knihách

  Aj napriek tomu, že žijeme v období zákazov, príkazov a nariadení naša škola pripravuje pre žiakov rôzne aktivity a podujatia. Pri príležitosti Mesiaca knihy žiaci 1. stupňa navštívili priestory knižnice. Zoznámili sa s knižnými novinkami, ktoré im ponúka k čítaniu naša knižnica. Svoje vedomosti zo sveta kníh si preverili v literárnom kvíze „ Múdrosti ukryté v knihách“. Zábavnou formou žiaci tvorili rýmy, hľadali rozprávkové bytosti ukryté v hádankách, zaspomínali sa na múdrosti našich predkov v ľudových prísloviach, porekadlách a pranostikách. Odhalili tajomstvo svojej domácej knižnice. ( Ľ. Fruňová)  Fotografie si pozrite v albume Múdrosti ukryté v knihách.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa vzorne pripravovali na prednes poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Ako prvé sa uskutočnili triedne kolá, do ktorých sa zapojili všetci žiaci 2. a 3.  ročníka a vybraní žiaci zo 4. ročníka. Oceňujeme ich snahu a udeľujeme im pochvalu, za prejavený záujem o prednes aj náročnejších literárnych ukážok. Do školského kola postúpili viacerí žiaci, ktorí do svojho prednesu vložili aj kúsok hereckého umenia. Víťazom školského kola v I. kategórii sa stal žiak 3. ročníka Tobiáš Plachý. Srdečne blahoželáme. (Ľ. Fruňová) Fotografie zo školského kola si pozrite v albume Hviezdoslavov Kubín - školské kolo.

 • Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

  Predmetové olympiády pokračovali okresným kolom Fyzikálnej olympiády, ktorá sa riešila online formou v stredu 17. 3. 2021. Z domáceho kola súťaže postúpili ako najlepší dvaja ôsmaci a dvaja deviataci. S náročnými úlohami sa statočne popasovali a dosiahli vynikajúce výsledky. Filip Išky (9. tr.) splnil ako jediný účastník vo svojej kategórii kritériá úspešného riešiteľa a stal sa víťazom okresného kola s postupom do krajského kola. Lukáš Zahoranský (9. tr.) sa umiestnil na 3. mieste v rovnakej kategórii. Martin Kiripolský (8. tr.) sa umiestnil v kategórii F na 4. miesteAdam Barta (8. tr.) na 5. mieste, nestali sa však úspešnými riešiteľmi súťaže. Všetkým účastníkom školského kola ďakujeme za prácu v domácom kole a reprezentáciu školy v okresnom kole. Víťazovi gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole. (I. Plachá)

 • Čítame radi

  V školskom roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaŠ SR a zameraného na podporu čitateľskej gramotnosti „Čítame radi“. V rámci uvedeného projektu získala škola finančné prostriedky na nákup kníh detskej, mládežníckej i odbornej literatúry. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru. Vďaka projektu sa nám podarilo za zvýhodnených podmienok od vybraných kníhkupectiev zakúpiť 99 kusov kníh (celkom 72 titulov), ktoré poputujú do školskej knižnice a budú k dispozícii všetkým žiakom i učiteľom Základnej školy s materskou školou v Bystričanoch. Keďže do výberu kníh sa zapojili učitelia viacerých predmetov, môžeme touto formou podporovať vzdelávanie vo všetkých predmetoch. Aj vďaka týmto knihám môžeme efektívne zaviesť do vyučovania nové formy podpory čitateľskej gramotnosti ako napríklad „kniha na dosah“, „čítanie dvojičiek“ a i. Nové knihy, ktoré čakajú na svojich čitateľov, si môžete pozrieť v galérii Čítame radi. (Z. Horniaková)

 • Nástup do školy od 22. 3. 2021

  Vážení rodičia,

  vyučovanie v základnej škole pokračuje od pondelka 22. 3. 2021 v doterajšom režime, to znamená, že zákonný zástupca žiaka 1. - 4. ročníka musí najneskôr v pondelok ráno predložiť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (typ 11c alebo 11a) aj s požadovanými prílohami - kópiou negatívneho testu alebo výnimky z testovania nie staršiu ako 7 dní). Žiaci 1. - 4. ročníka sa nemusia testovať ani v prípade, že majú viac ako 10 rokov.

  Tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (typ 11c) je pre rodičov, ktorí musia chodiť na pracovisko, a je možné podať ho aj elektronicky vrátane prílohy prostredníctvom aplikácie Edupage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia, zverejňujeme ho aj ako prílohu tejto informácie. Prosíme rodičov, aby nepodávali súčasne papierové aj elektronické vyhlásenia.

  Tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (typ 11a) je pre rodičov, ktorí pracujú z domu, alebo sú doma z iných dôvodov (rodičovská dovolenka, PN, nezamestnanosť...), Toto tlačivo nezverejňujeme, aby nedochádzalo k ich zámenám a omylom, posielame ho po deťoch v listinnej podobe.

  ŽIaci 5. - 9. ročníka, ktorí sa vzdelávajú prezenčne z dôvodu, že majú sťažený prístup k online vzdelávaniu, sa pred nástupom do školy musia testovať. Zákonný zástupca predkladá tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti rodič+ žiak (typ 8a) spolu s požadovanými prílohami - kópiou negatívnych testov alebo výnimiek z testovania žiaka aj rodiča. Tlačivo posielame v listinnej podobe, nepodáva sa online.

  Vyučovanie pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka pokračuje od pondelka 22. 3. 2021 dištančnou formou s výnimkou žiakov 5. ročníka, ktorí nemajú možnosť online vzdelávania.

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 12. 3. sa chlapci z 9. triedy zúčastnili okresného kola chemickej olympiády a stali sa úspešnými riešiteľmi. Spomedzi 17tich súťažiacich Lukáš Zahoranský obsadil 5. miesto, Filip Išky sa umiestnil na taktiež skvelom 8. mieste! Tým, že súťaž prebiehala dištančnou formou, sa chlapci museli popasovať s náročnými teoretickými aj praktickými úlohami cez počítače. K ich úspechu im gratulujeme a s napätím čakáme, či budú výsledky stačiť do postupujúceho krajského kola. Gratulujeme! (M. Drexlerová)

 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

  Dňa 11. 2. 2021 sa žiačka 7. ročníka Adriana Bartová zúčastnila okresného kola dejepisnej olympiády. Súťaž organizovalo CVČ v Prievidzi a prebiehalo online formou. V nabitej konkurencii súťažiacich z celého okresu, obsadila Adriana Bartová výborné 4. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou dejepisnej olympiády. K dosiahnutému výsledku a úspešnej reprezentácií našej školy jej gratulujeme a ďakujeme! Podrobnejšie o súťaži si prečítate v časti Olympiády a súťaže. (P. Schmidt)

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  8. februára 2021 sa zúčastnili Adam Barta a Adam Vrbovský okresného kola biologickej olympiády pre žiakov 8. - 9. ročníka. Súťaž prebehla online formou a obaja súťažiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, pričom Adam Vrbovský (9. tr.) obsadil 3. miesto a Adam Barta (8. tr.) skončil na 7. mieste. Gratulujeme! (M. Drexlerová)

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  V piatok 5.februára 2021 sa zúčastnila Ema Šteinerová a Lukáš Zahoranský geografickej olympiády. Obaja si počínali veľmi dobre a stali sa úspešnými riešiteľmi. Ema Šteinerová (7. tr.) súťažila v kategórii F a umiestnila sa na 20. mieste, Lukáš Zahoranský (9. tr.) súťažil v kategórii E, kde obsadil skvelé delené 2. a 3. miesto a zabezpečil si postup do krajského kola. Gratulujeme! (M. Drexlerová)

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  V stredu dňa 27. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. Súťaž sa realizovala online formou. Všetci štyria naši žiaci si počínali veľmi dobre a stali sa úspešnými riešiteľmi okresného kola. V kategórii Z5 sa Jakub Hruboš  umiestnil na 11. mieste a Nela Bartová na 16. mieste. V kategórii Z9 sa Lukáš Zahoranský umiestnil na 3. mieste a Filip Išky umiestnil na 8. mieste. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (A. Šteinerová)

 • Vyučovanie v základnej škole vrátane školského klubu je prerušené

  Vážení rodičia,

  na základe odporúčania okresného krízového štábu v Prievidzi a regionálneho hygienika vám oznamujeme, že prezenčné vyučovanie v základných a materských školách sa v okrese Prievidza od 8. februára 2021 neuskutoční, a školy naďalej ostávajú zavreté.  Materská škola v Bystričanoch pokračuje v doterajšej prevádzke, teda len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

  Z dôvodu pozitívneho testu na prítomnosť vírusu SARS-COVID19 u žiaka navštevujúceho školský klub v uplynulom týždni rozhodol zriaďovateľ školy o prerušení činnosti školského klubu od 8. 2. 2021. Žiaci, ktorí v týždni od 1. 2. – 5. 2. chodili do školy, musia ostať v povinnej 14-dňovej karanténe (podľa novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva). Karanténa znamená, že musia byť doma, nesmú sa stretávať s nikým okrem členov vlastnej domácnosti, nesmú prijímať návštevy ani chodiť na návštevy, cestovať, chodiť do obchodu a pod. Pohyb vonku treba obmedziť len na vlastný pozemok. Upozorňujeme, že dodržiavanie karantény je povinné! V čase prerušenia vyučovania majú rodičia nárok na čerpanie tzv. pandemickej OČR. O ďalšom postupe pri nástupe do školy 22. 2. 2021 vás budeme informovať (v dňoch 15. 2. – 19. 2. 2021 sú jarné prázdniny). Ďakujeme za pochopenie.

 • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

  Skvelý výsledok na olympiáde v anglickom jazyku!

  Náš žiak a úspešný riešiteľ Lukáš Zahoranský (9.ročník) dosiahol výborné 3. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku – kategória 1B, ktoré sa konalo online formou 13. 1. 2021. Okresného kola olympiády v kategórii 1A sa zúčastnila aj žiačka 7. ročníka Ema Šteinerová, ktorá obsadila 14. miesto. Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy, za vynaložený čas a gratulujeme k peknému výsledku. (E. Mendelová)

 • Okresné kolo technickej olympiády sa uskutočnilo v novembri 2020 online formou. Zúčastnili sa ho žiaci 7. – 9. triedy, ktorí po úspešnom riešení úloh školského kola postúpili do okresného. Pri vyhodnocovaní okresného kola systém vyhodnotil len obmedzený počet účastníkov online súťaže. V kategórii A (žiaci 8. – 9. ročníka, súťažiaci ako tím) sa deviataci Filip Išky a Lukáš Zahoranský umiestnili na 4. mieste. Ema Šteinerová (7. tr.) obsadila 7. miesto. Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy. (I. Plachá)

   

 • Otvorenie školského klubu

  Základná škola otvorila od pondelka 18. 1. 2021 školský klub pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje prácu z domu. Do školského klubu môžu chodiť žiaci 1. - 5. ročníka a jeho súčasťou je aj účasť na dištančnom vzdelávaní. Pre všetkých žiakov pokračuje od 18. 1. 2021 dištančné vzdelávanie.

 • Perníková škola

  KDE BOLO ........TAM BOLO.......PERNÍKOVO BOLO......

  Naši šikovní štvrtáci sa na chvíľku stali cukrármi. Svojou tvorivou fantáziou a výtvarným spracovaním vyzdobili perníčky tak, že by si nejeden z nás povedal: „Mňam,“ a s chuťou by sa do nich zahryzol. Aj keď nie sú na jedenie, my veríme, že perníčky rozžiaria naše oči a navodia príjemnú predvianočnú atmosféru. A vločky za oknom roztancujú naše srdcia a do školy nám vstúpi pokoj, láska, šťastie a pohoda. Pozrite si fotografie v  galérii Perníková škola. (P. Bartová)

 • V novembri sa uskutočnilo celoslovenské kolo informatickej olympiády, ktorú žiaci poznajú pod názvom iBobor. Úlohy sa v jednotlivých kategóriách riešia online, žiaci 2. - 4. triedy v škole, starší sa zapojili z pohodlia domova. Najlepší súťažiaci v jednotlivých kategóriách (úspešní riešitelia) boli: Stela Gonová (2. tr.), Michelle Dobrovodská (3. tr.), Michal Ďuriš, Zoja Dadová, Mária Gálusová (všetci 4. tr.), Jakub Hruboš, Nela Bartová (obaja z 5. tr.), Adriana Bartová, Lukáš Škoda (obaja zo 7. tr.), Adam Barta, Martin Kiripolský (obaja z 8. tr.), Sofia Gonová, Lukáš Zahoranský, Filip Išky (všetci 9. tr.). Najúspešnejšou žiačkou v súťaži sa stala Dominika Fandlyová (5. tr.) so 100 % úspešnosťou. Všetkým účastníkom ďakujeme a najlepším blahoželáme! Podrobnejšie výsledky všetkých zapojených žiakov si prečítate v časti Olympiády a súťaže.

strana: