Navigácia

 • V utorok 22. marca. 2022 sa v našej telocvični stretli starší chlapci zo základných škôl Bystričany, Lehoty pod Vtáčnikom a Nitrianskeho Rudna na obvodnom kole v basketbale.  Naši žiaci po jednej výhre a jednej prehre obsadili 2. miesto. Podrobné informácie o priebehu a zostavu nášho tímu si prečítate v časti  Športové súťaže.

 • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády sa riešilo online formou v stredu 16. 3. 2022. Zo žiakov, ktorí postúpili zo školského kola súťaže, sa najviac darilo Adamovi Bartovi (9. tr.), ktorý obsadil 4. miesto a stal sa úspešným riešiteľom súťaže. Dve súťažiace ôsmačky Ema Mazánová a Ema Šteinerová obsadili 8. a 9. miesto, neboli však úspešnými riešiteľkami. Viac o súťaži v časti Olympiády a súťaže(I. Plachá)

 • ŠKD - Deň vody

  Svetový deň vody sme si s deťmi v ŠKD užili, zabavili sme sa a naučili sme sa veľa nových zaujímavých informácii.  Nezabudli sme si povedať o význame a dôležitosti vody a pripomenuli sme si aké dôležité je  vodou šetriť. Ukázali sme si ako funguje kolobeh vody v prírode a vysvetlili si, že nato aby sme mohli piť čistú vodu sa musí najprv vo vodárňach  vyčistiť a vydezinfikovať, aby bola zdravotne nezávadná. Za pomoci vody sme skúšali rôzne zaujímavé pokusy, ktoré s asistenciou detí vyšli na výbornú. Pozrite si fotografie v galérii  ŠKD - Deň vody. (A. Oravcová)

 • V piatok 18. 03. 2022 sa na umelej tráve v ZŠ Bystričanoch konalo obvodné kolo vo futbale mladších žiačok, na ktorom sa zúčastnili žiačky zo ZŠ Nitrianske Rudno, ZŠ Lehota pod Vtáčnikom, ZŠ Oslany a domácej ZŠ Bystričany. Naše dievčatá si vybojovali postup do okresného kola! Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Podrobnejšie výsledky a tímovú zostavu si prečítate v časti Športové súťaže.

 • Vybíjaná ml. žiačky, obvodné kolo

  Dňa 3. marca 2022 sa naše mladšie žiačky zúčastnili medziškolského turnaja vo vybíjanej, ktorý sa konal v ZŠ Nitrianske Rudno. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá a naše dievčatá obsadili posledné štvrté miesto. V tejto vekovej kategórií však patrili k najmladším a budú môcť zabojovať ešte aj na budúci  školský rok. Pozrite si fotografie v albume Vybíjaná ml. žiačky, obvodné kolo. (P. Schmidt)

 • ŠKD - Tradičné remeslá

  S tradičnými slovenskými remeslami sa môžeme oboznámiť nielen pri návšteve jarmokov, skanzenov, ale aj na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, či v školskom klube detí. Tieto zabudnuté remeslá ako napr. drotárstvo, tkanie, čí maľovanie na sklo si naši žiaci mali možnosť sami vyskúšať. Každé jedno remeslo si však vyžaduje svoje špecifické zručnosti a odbornosť práce s konkrétnym materiálom. Cieľom bolo, aby si žiaci tvorivou formou osvojili techniku procesu určitého remesla a popritom si vytvorili svoj vlastný originálny výrobok. Výsledné práce našich šikovných žiakov si môžete pozrieť vo fotogalérii ŠKD - Tradičné remeslá(P. Bartová)

 • Geografická olympiáda

  Vo štvrtok 17. februára 2022 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády. Naši žiaci sa zapojili do všetkých im dostupných kategórií. Úlohy boli rozdelené do 2 častí: teoretickej s monotematickou časťou o nerastných surovinách a praktickej časti s atlasom. Skoro všetci žiaci boli úspešní. V kategórii E skončil Martin Kiripolský na 5. mieste, Samuel Dodok na 22. mieste a na 25. mieste Adam Barta. V kategórii F nás reprezentovali Eliška Plevková (15. miesto), Jakub Hruboš (20. miesto) a Nela Bartová (35. miesto). V kategórii G sa popasovali s úlohami Zoja Dadová (25. miesto) a Mathias Zeleník (40. miesto). Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (E.Mendelová)

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  V stredu dňa 26. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. Aj v tomto školskom roku sa súťaž realizovala online formou. Našu školu reprezentovali žiaci: Zoja Dadová  (5. ročník), Lucia Mištinová (5. ročník), a Martin Kiripolský (9. ročník). 

  Žiačkam 5. ročníka sa darilo veľmi dobre. Zoja Dadová so ziskom 16 bodov sa umiestnila na 7. mieste a Lucia Mištinová so ziskom 10 bodov na 16. mieste. Obidve dievčatá sa stali úspešnými riešiteľkami. Martin Kiripolský získal 10 bodov, obsadil 5. miesto, ale bodový zisk mu nestačil na to, aby sa stal úspešným riešiteľom. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (Mgr. A. Šteinerová)

 • ŠKD - Prikrmovanie vtáčikov

  V našich zemepisných podmienkach je vhodné vtáctvo prikrmovať od decembra do marca, preto sme sa s deťmi z ŠKD I. a ŠKD II.  rozhodli venovať práve tejto aktivite.  Strávili sme tak jedno pekné zimné popoludnie.  S deťmi sme spoločne naplnili búdky  slnečnicovými semienkami, ktoré sú z pomedzi semiačok najvhodnejšie, pretože obsahujú najvyrovnanejší pomer živín pre vtáky. Búdky sme potom spoločne porozmiestňovali na stromy v našom areály školy. Za pravidelné kŕmenie nás potom vtáčiky odmenia.  Vtáčiky sú mimoriadne učenlivé a radi sa vracajú na miesto, kde je vždy dostatok potravyIch návštevy potom neprestanú aj s príchodom jari a leta, kedy nás za starostlivosť odmenia chytaním otravného hmyzu, čistením stromov a svojou štebotavou prítomnosťou. Pozrite si fotografie v galérii ŠKD - Prikrmovanie vtáčikov(A. Oravcová, P. Bartová)

 • ŠKD - Fašiangový karneval so Zlorianou

  Fašiangy trvajú od sviatku Troch kráľov až do Popolcovej stredy. Je to obdobie veľmi bujaré, plné veselia, tanečných zábav, karnevalov a dobrého jedla. V tomto čase sme aj my v ŠKD usporiadali v spolupráci so školskou knižnicou fašiangový karneval. Klubári sami priložili ruku k dielu a zhotovili si veselé a farebné masky podľa vlastnej fantázie.

  Najväčším prekvapením bol príchod Zloriany (Mgr. Z. Horniakovej) v krásnom kostýme s veľkou čarodejníckou knihou plnou zaujímavostí o fašiangovom období, ktoré im v krátkosti predstavila. Deti mali možnosť dozvedieť sa veľa nových informácií o tradíciách a zvykoch a sami si ich vyskúšali. Pochopili tak, o čom tento sviatok vlastne je.

  Pani učiteľka Mgr. K. Lukáčová spestrila karneval hrou na harmoniku. Postačila akákoľvek melódia či obľúbená fašiangová pieseň „Fašiangy, Turíce, “ a deti sa ihneď pustili do tanca. Hádali, o aké pesničky ide a za úspech boli odmenené. A na správnom fašiangovom karnevale nechýbali ani tradičné domáce tvarohové fánky, jablkový koláč a dobrá nálada.

  O tom, že bolo veru veselo, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii ŠKD - Karneval(P. Bartová, A. Oravcová)

 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

  Okresné online kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo vo štvrtok 9. februára 2022. Vedomosti žiakov z histórie aj schopnosť vyhodnocovať informácie boli preverené úlohami z monotematického celku, ktorý bol v tomto školskom roku zameraný na pamiatky UNESCO na Slovensku. Ďalšie úlohy riešili žiaci z učiva príslušného ročníka. Do okresného kola sa zapojilo šesť žiakov zo 6., 8. a 9. triedy. Počínali si výborne a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže. Jakub Hruboš (6. tr.) obsadil 4. miestoNela Bartová (6. tr.) sa umiestnila na 8. mieste. Ȏsmačky Ema Mazánová skončila na 8. mieste a Adriana Bartová na 13. mieste a zo žiakov 9. triedy sa na 6. mieste umiestnil Adam Barta 9. miesto získal Martin Kiripolský. Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 • Celoslovenská korešpondnenčná súťaž EXPERT geniality show sa uskutočnila v decembri 2021 s účasťou jedenástich žiakov 5. - 9. triedy. S úlohami dvoch vybraných tém sa statočne popasovali a v týchto dňoch sa dozvedeli aj výsledky. Expertami v príslušných témach sa stali Jakub Hruboš (6. tr.) v oblasti Ako funguje svet, TOP expertami sú Ema Šteinerová (8. tr.) v oblasti Tajomstvá prírody a Adam Barta (9. tr.) v oboch svojich oblastiach Tajomstvá prírody a Mozgolamy. ďalšie podrobnosti o súťaži a výsledky všetkých žiakov si prečítate v časti Olympiády a súťaže. (I. Plachá)

 • Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka 2. stupňa

  ZŠ s MŠ Bystričany prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku na 2. stupeň s aprobáciou biológia, chémia, geografia, príp. matematika. Nástup do zamestnania: 10. 3. 2022, ukončenie výberového konania do 28. 2. 2022. Pracovná zmluva bude uzatvorená na zastupovanie počas materskej resp. rodičovskej dovolenky.

 • Nahlasovanie výsledkov AG testovania, karanténa žiakov, OČR

  Vážení rodičia, z dôvodu zjednotenia postupu a vnútorných školských predpisov Vás prosíme, aby ste každé použitie AG testu zapísali do aplikácie Edupage spolu s výsledkom.

  Ak je výsledok testu pozitívny, rodič kontaktuje príslušného detského lekára, ktorý mu určí ďalší postup. Pozitívny výsledok bezodkladne oznámi aj škole a žiak ostáva v domácej izolácii. V triede žiaka s pozitívnym výsledkom riaditeľ školy preruší vyučovanie a žiaci ostávajú v karanténe (okrem tých, ktorí si uplatnia výnimku z karantény). Karanténa žiaka sa ukončuje po piatich dňoch od posledného kontaktu s pozitívnym spolužiakom, ak sa u dieťaťa neprejaví za posledných 24 hodín ani jeden príznak ochorenia Covid-19. Po ukončení karantény a nástupe do školy rodič predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti (Edupage). Karanténu neukončuje lekár.

  V prípade pozitívneho žiaka sa ukončuje izolácia po piatich dňoch od potvrdenia pozitívneho výsledku alebo objavenia sa príznaku ochorenia Covid-19. Lekár ukončuje izoláciu len v prípade výskytu klinických príznakov. Po ukončení izolácie a nástupe do školy rodič predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti (Edupage).

  Po ukončení karantény alebo izolácie po piatich dňoch sú osoby povinné mať ďalších päť dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, v prípade žiakov je možné v škole jeho nahradenie rúškom.

  Zákonný zástupca predloží škole Čestné vyhlásenie o pozitivite AG samotestu a o ukončení izolácie, ak chce uplatniť pre pozitívne dieťa výnimku z karantény. Žiadosť o výnimku z karantény aj Vyhlásenie ... môže rodič podať prostredníctvom aplikácie Edupage.

  Nárok na OČR má rodič vtedy, ak o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov rozhodne riaditeľ školy alebo príslušný RÚVZ. Požiadať o OČR môže rodič priamo prostredníctvom formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr alebo na základe potvrdenia všeobecného lekára.

 • Výnimka z karantény pre žiakov

  V súlade s platnými pokynmi môžu zákonní zástupcovia uplatniť pre deti výnimku z karatény pri prerušení vyučovania v triede (dieťa môže chodiť do školy aj počas karantény jeho triedy). Výnimku z karantény si môžu uplatniť tí žiaci, ktorí:

  1. prekonali Covid-19 za posledných 180 dní, a majú o tom potvrdenie na základe PCR testu alebo AG testu z niektorého odberového miesta, prípadne od lekára, alebo na základe pozitívneho AG samotestu, ktorý bol oznámený a posúdený všeobecným lekárom. V prípade pozitívneho AG samotestu predkladá rodič na účely výnimky z karantény Čestné vyhlásenie o pozitivite AG samostestu a o ukončení izolácie (príloha) - toto vyhlásenie je zatiaľ možné podať iba papierovou fornou.

  2. kompletne zaočkovaní žiaci (14 dní po 2. dávke očkovacej látky, nie však viac ako 9 mesiacov od jej podania, alebo 14 dní po 1. dávke očkovacej látky, ak bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19).

  Výnimku z karantény podávajú rodičia na tlačive Oznámenie o výnimke z karantény (príloha) alebo prostredníctvom aplikácie Edupage. Z organizačných dôvodov prosíme rodičov, ktorí chcú výnimku uplatniť, aby tak urobili hneď, ako bude dieťa spĺňať podmienky.

 • ŠKD - Zimné radovánky

  Keď zima... tak sneh, ľad a detská radosť. A presne to si naši klubári užili na ľadovej ploche pri korčuľovaní a šmýkaní. A k tomu sa do sýtosti vyšantili pri sánkovaní a bobovaní. Že bolo veselo, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii ŠKD - Zimné radovánky(A. Oravcová, P. Bartová)

 • Karanténne opatrenia 7. a 9. trieda

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že na základe výskytu ochorenia Covid-19 u zamestnanca školy rozhodol riaditeľ školy o prerušení vyučovania v 7. a 9. triede od pondelka 24. 1. 2022. Žiaci 7. a 9. triedy ostávajú v karanténe, ďalšie pokyny dostanú žiaci a rodičia po konzultácii s RUVZ. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, v pondelok zatiaľ podľa obvyklého rozvrhu. Obed pre žiakov v karanténe bude pripravený na vydanie.

 • Karanténne opatrenie v ZŠ

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že na základe potvrdeného výskytu ochorenia Covid-19 u žiakov 2. a 5. triedy rozhodol riaditeľ školy o prerušení prezenčného vyučovania v týchto triedach do stredy 26. 1. 2022 vrátane. Žiaci 2. a 5. triedy sa budú vzdelávať v tomto období dištančnou formou. Ostatné triedy sa ďalej vzdelávajú prezenčne podľa bežného rozvrhu. Odporúčame všetkým rodičom, aby otestovali deti AG samotestami zvlášť v prípade, ak sa u nich prejavia aj mierne príznaky ochorenia (nádcha, upchatý nos, kašeľ, zvýšená teplota, bolesť hrdla, bolesť hlavy, únava, bolesť svalov, hnačka).

 • Vianočný darček

  24. decembra 2021 sa pod školským vianočným stromčekom objavil krásny darček v podobe nových a zaujímavých kníh, ktorých domovom sa stane školská knižnica.

  Po návrate z prázdnin vás, milí žiaci, čakajú neuveriteľné, ale pravdivé mačacie príbehy z celého sveta a najlepšia detská kniha roka Tetovaná mama. Unikátom v našej knižnici bude nadčasová publikácia Chlapec, krtko, líška a kôň, ktorá si našla svoje miesto v srdciach detských i dospelých čitateľov. Príbeh veľryby Gerdy, ktorá hľadá svoj domov, zaujme najmenších čitateľov nielen ľahkosťou slova, ale i nádhernými ilustráciami. Priateľstvo, zaľúbenie, problémy s rodičmi, či obyčajný zubný strojček sú témami ďalších vianočných kníh, ktoré si medzi vami určite nájdu spokojných čitateľov.

  Ďakujeme Rade rodičov pri Základnej škole s materskou školou Bystričany za podporu čítania našich žiakov v podobe finančného príspevku, za ktorý sme uvedené knihy nakúpili. (Z. Horniaková)

 • Séria Na slovíčko, pán/pani ...! vzniká v priebehu školského roka 2021/2022 ako jedna z foriem podpory a inšpirácie čítania kníh u našich žiakov. Každý mesiac si vybraní žiaci z II. stupňa základnej školy zvolia učiteľa, s ktorým budú viesť a zaznamenávať rozhovor o knihách a vzťahu k nim.

  Prvým účastníkom interviewu sa stal pán riaditeľ školyMgr. Kamil Šteiner, ktorý sa netají svojou záľubou čítania kníh. Rozhovor, ktorý viedli Paulína Gálusová a Adam Barta, žiaci 9. ročníka, sa uskutočnil 3. decembra 2021. O tom, čo číta rád pán riaditeľ, či má rád poéziu alebo filmové spracovania kníh, a mnoho ďalšieho sa dozviete v časti Projekty a aktivity. (Z. Horniaková)

strana: