Navigácia

 • Slávik Slovenska - školské kolo

  Slávik Slovenska je celoslovenská súťaž v spievaní slovenských ľudových piesní. Na našej škole ich interpretovalo 16 dievčat a chlapcov v troch kategóriách školského kola. Vo štvrtok 5. mája 2022 zneli školou piesne - Sedemdesiat sukieň mala, Pod horou, pod horou, Na tej Detve, Tenká som ja, tenučká, Mala som vo fertuške čerešne, Keď som bol maličký pacholíček, Kysuca, Kysuca……. Deti spievali s láskou, radosťou, ukázali svoju šikovnosť, bezprostrednosť a prirodzenosť v celkovom prejave, odvahu vystúpiť pred obecenstvom. Publikum každého speváka odmenilo potleskom. Porotu spomedzi všetkých súťažiacich najviac zaujali výrazné chlapčenské hlasy, ktoré vyhrali vo svojich kategóriách:

  1. kategória Patrik Gašparovič (2. tr.),

  2. kategória Libor Plevka (4. tr.)

  3. kategória Alexander Gašparovič (8. tr.)

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávik Slovenska. (K. Lukáčová)

 • Deň Zeme

  Svojou troškou k ochrane prírody a zlepšeniu prostredia, v ktorom sa každodenne pohybujeme, prispeli aj žiaci počas brigád tried v rámci Dňa Zeme 3. a 4. mája 2022. Postupne vyčistili a upravili areál školy a blízke okolie školy, dosadili kvetinovú výsadbu do záhonov, pripravili vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny. Ako im práca išla od ruky, si môžete pozrieť vo fotogalérii Deň Zeme.

 • Erasmus+ kemp, Portugalsko - 10. deň

  Posledný deň kempu, sobota 7. mája 2022, bol v znamení odpočinku, ktorý všetci účastníci po náročnom a bohatom programe uvítali. Účelom bolo nabrať sily na cestu domov. Dopoludnia sme sa vybrali na prechádzku do mesta, navštívili sme centrum mestečka, kde práve prebiehal koncert a tanečné vystúpenie miestnej folklórnej skupiny a ochutnávka regionálnych špecialít. Na obed mali deti tentoraz možnosť vybrať si z ponúkaných jedál v miestne pizzerii na brehu rieky Limia, pretekajúcej mestom Viana do Castelo. Žiaci túto možnosť voľby uvítali, napriek tomu, že sme sme vďaka organizácii našich portugalských hostiteľov rozhodne hladom netrpeli. Odpoludnia mali žiaci voľný program, ktorý využili k rôznym formám vzájomnej socializácie a pohybovým aktivitám v bazéne, ktorý bol súčasťou záhrady hotela.

 • Erasmus+ kemp, Portugalsko - 9. deň

  Piatok 6. mája 2022 bol pre účastníkov kempu naplnený náročným ale zaujímavým programom. Dopoludnie sme strávili poznávaním mestečka Viana do Castelo, v ktorom sme boli ubytovaní. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli nad mesto a veža tu stojaceho chrámu nám poskytla nádherné výhľady do širokého okolia. Krátko sme sa zastavili v múzeu tradičného odevu, v ktorom sme mali možnosť spoznať miestne zvyky a tradície. Popoludní nás už čakalo blízke mesto Braga s pozoruhodným pútnickým komplexom Bom Jesus do Monte. V treťom najväčšom meste Portugalska bolo čo objavovať aj stráviť niekoľko pekných oddychových chvíľok. Večer sa v hotelovom komplexe odohral záverečný slávnostný ceremoniál s odovzdávaním certifikátov absolventom kempu a malých spomienkových darčekov pre všetkých účastníkov.

 • Erasmus+ kemp, Portugalsko - 8. deň

  Štvrtok 5. mája 2022 bol posledným dňom, kedy účastníci kempu pracovali na výstupoch projektu – nacvičovali a potom zaznamenávali poslednú scénku a tanečné choreografie, týkajúce sa šikanovania a kyberšikanovania. Žiaci tiež natočili krátke rozhovory a výpovede týkajúce sa hodnotenia kempu. V popoludňajších hodinách sme sa s deťmi vydali na prechádzku do mesta, počas ktorej navštívili aj miestne obchodné centrum. Tu mali možnosť nakúpiť darčeky domov pre svojich najbližších. Večer bol ešte čas venovaný vyplňovaniu študentských denníkov. 

 • Erasmus+ kemp, Portugalsko - 7. deň

  Streda 4. mája 2022 bola určená na návštevu a prehliadku historického mesta Porto ležiaceho na pobreží Atlantického oceánu. Porto je druhé najväčšie mesto Portugalska s dlhou a zaujímavou históriou, ale je aj významným priemyselným a obchodným centrom štátu. Jeho historické centrum je zapísané v zozname UNESCO. Mesto bolo vyformované riekou Douro, ktorá preteká hlbokým údolím, a dáva mestu typický charakter. Vychutnali sme si plavbu po rieke s nádhernými výhľadmi na terasy nad mestom a potom aj pohľad z výšky z mosta nad riekou. Prechádzka po úzkych uličkách mesta nám odhalila mnoho pekných zákutí aj príležitostí na drobné nákupy. Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus+ kemp, Portugalsko - 7. deň.

 • Erasmus+ kemp, Portugalsko - 6. deň

  Utorok 3. 5. 2022 sa začal dopoludňajším nácvikom a natáčaním tanečných choreografií zameraných na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Tieto choreografie sa potom natáčali v záhrade hotela aj v blízkom parku, aby z nich po ďalšom spracovaní mohli vzniknúť videá, ktoré sú jedným z výstupov projektu. Popoludní sme sa vydali di mestečka Ofir na pobreží Atlantického oceánu, kde mali záujemcovia spomedzi žiakov aj učiteľov možnosť zúčastniť sa na kurze surfovania, a väčšina žiakov ju aj využila. Obliekli si neoprény a po krátkom školení sa so surfami vrhli do vĺn. Potom na pobreží znovu natočili nacvičené tanečné choreografie. Deň bol ukončený malou medzinárodnou párty, počas ktorej najprv žiaci jednotlivých krajín zaspievali ostatným skladby v rodnom jazyku a potom si už žiaci zaspievali spoločne. Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus+ kemp - 6. deň.

 • Erasmus+ kemp, Portugalsko - 5. deň

  Deň plný aktivít a zážitkov čakal deti v pondelok 2. 5. 2022. Dopoludnia sa nenáročnou prechádzkou po starom meste dostali až do prístavu, v ktorom je zakotvená obchodná a námorná loď slúžiaca ako múzeum. Pri prehliadke lode sme mali možnosť nazrieť do ťažkého a nebezpečného spôsobu života námorníkov a rybárov v nedávnej minulosti. Popoludní sa už v areáli hotela naplno pracovalo, tímy účastníkov dolaďovali posledné detaily na svojich dramatických vystúpeniach, ktoré sa nahrávali a pripravovali na publikovanie, a usilovne sa trénovalo aj niekoľko tanečných choreografií. Neskôr všetkých účastníkov kempu privítal a pozdravil zástupca starostu mesta Viana do Castelo pre vzdelávanie na radnici mesta. Večer na deti čakal opäť presun do mestečka Barcelos, v ktorom v posledný deň kvetinových slávností už tisícky návštevníkov a divákov nedočkavo čakali na jeho ukončenie v podobe nádherného polnočného ohňostroja. Pozrite si fotografie v albume Erasmus+ kemp, Portugalsko - 5. deň.

 • Erasmus+ kemp, Portugalsko - 4. deň

  V nedeľu 1. 5. sme hneď po raňajkách znovu vyrazili do mesta Barcelos, tentoraz navštíviť Festa das Cruzes (Festival krížov). V rámci festivalu sme okrem iných zaujímavostí mali možnosť navštíviť niektoré z historických pamiatok, prezrieť si kvetinovú výzdobu v kostole v podobe kvetinových kobercov a s miestnymi tanečníkmi vyskúšať tradičné portugalské tance. Po obede sme pokračovali v užívaní si slávnostnej a veselej atmosféry festivalu a pre nás ojedinelej atrakcie – bitky kvetín v uliciach mestečka. Z nádherne vyzdobených kvetinových vozov boli diváci zasypávaní kvetmi a lupeňmi rôznych druhov, farieb a vôní, na uliciach sa hralo a tancovalo. Deti si vyskúšali rôzne zábavné atrakcie, kolotoče, nakúpili suveníry a plní dojmov sa vrátili späť do hotela. Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus+ kemp, Portugalsko - 4. deň

 • ŠKD - Deň Zeme

  22. apríla sa každoročne koná Deň Zeme a nezabudli sme na to ani my v ŠKD. V tento ekologicky motivovaný sviatok sme si s deťmi pripomenuli aký je vplyv ničenia životného prostredia a rozprávali sme sa o rôznych riešeniach ako zabrániť znečisťovaniu. Zamerali sme sa aj na rôzne aktivity s tým spojené. Napríklad triedenie odpadu, ako správne recyklovať ale naučili sme sa aj, že príroda nie je smetisko a prečo nemôžeme v prírode vyhadzovať odpadky. Ako to celé prebiehalo si môžete pozrieť v našej fotogalérii ŠKD - Deň Zeme. (A. Oravcová, P. Bartová)

 • Erasmus+ kemp, Portugalsko - 3. deň

  Sobota 30. 4. 2022  bola celá venovaná projektovým aktivitám odohrávajúcim sa v priestoroch hotela v meste Viana do Castelo. Všetkých šesť tímov usilovne pracovalo na nácviku krátkych dramatických vystúpení na tému sociálneho, fyzického a psychického násilia páchaného na deťoch, šikanovania a kyberšikanovania. Scenáre pripravili členovia tímov v spolupráci s pedagógmi z rumunskej školy a pod ich vedením aj nacvičili scénky. Výsledkom spoločného úsilia boli krátke videonahrávky znázorňujúce nielen rôzne formy šikanovania a kyberšikanovania, ale najmä spôsoby ich riešenia. Všetky svoje zážitky žiaci potom večer spracovali v študentských denníkoch.

 • Erasmus+ kemp, Portugalsko - 2. deň

  Druhý deň sa začal výletom do mesta Lijó de Barcelos, v ktorom sídli hosťujúca škola. Najprv nás milo privítali zástupcovia mesta, od ktorých sme dostali malé darčeky, a potom sme sa vydali na prehliadku mesta. Prešli sme sa jeho historickým jadrom s množstvom pozoruhodných pamiatok a nasledovala návšteva školy, v ktorej sme sa stretli mnohými priateľmi z predchádzajúceho stretnutia na Slovensku. Po prehliadke školy mali deti možnosť vyskúšať na školskom ihrisku rôzne tradičné detské portugalské  hry a zahrali si aj obľúbené kolektívne športy: basketbal, volejbal a futbal. Na záver prebehla v telocvični veľká tanečná párty podľa populárnej hry Just Dance.

 • Erasmus+ kemp, Portugalsko - 1. deň

  2. spoločný kemp programu Erasmus+ sa pre siedmich žiakov a dvoch sprevádzajúcich pedagógov zo ZŠ s MŠ Bystričany  začal zavčasu ráno v stredu 27. apríla 2022. Tento deň bol určený len na cestovanie a príchod na miesto konania kempu – prímorské mestečko Viana do Castelo. Program kempu BeCyberwise! sa začal napĺňať v stredu 28. 4. 2022 slávnostným otvorením a privítaním účastníkov, rozdelením do skupín a úvodným zoznamovaním nielen s novými priateľmi, ale aj s miestom pobytu. Večer prebehlo spoznávanie zúčastnených krajín prostredníctvom zvykov, tradícií a typických jedál a nápojov.

 • Vesmír očami detí

  Žiaci prvého a druhého stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, že sa s nami podelili o svoje predstavy o vesmíre, ktoré vyjadrili vo výtvarných prácach a držíme im palce. Práce žiakov si môžete pozrieť vo fotogalérii.  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír očami detí. (Ľ. Fruňová, P. Bartová)

 • ŠKD - Kniha, priateľ človeka

  Marec sme si spájali nielen s príchodom jari, ale aj s mesiacom knihy. Preto sme sa snažili prejaviť záujem detí o knižky.  V spolupráci s knižnicou  a pani učiteľkou Zuzanou Horniakovou sme si pripravili pre deti v ŠKD akciu – Kniha, priateľ človeka. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, napríklad, ako sa tvorí kniha.  Vysvetlili sme si, že spisovateľ knihu napíše, ilustrátor nakreslí obrázky, tlačiar knihu vytlačí a že je ešte mnoho ďalších ľudí, ktorí stoja za vydaním knihy. S deťmi sme ale neostali len pri slovách ale spoločne sme si jednu knihu aj vyrobili. Vytvorili sme knihu s vyskakujúcimi obrázkami o kolobehu vody, ktorá nám neskôr poslúži aj ako učebná pomôcka.  Vo fotogalérii sa môžete pozrieť ako sa deťom pri tvorbe knihy darilo: ŠKD - Kniha, priateľ človeka(A. Oravcová)

 • ŠKD - Veľkonočný koncert

  Posledný deň pred blížiacimi sa veľkonočnými prázdninami sa pod vedením Mgr. Libora Plevku a Petra Pisára, DisArt., uskutočnil v priestoroch našej školy Veľkonočný koncert pre našich žiakov zo školského klubu. Na hudobnú nôtu nám zahrali a zaspievali šikovní a talentovaní žiaci - Sofia Plevková, Maxim Kováč, Leonard Púry, Emka Kobesová, Melánia Plevková, Patrik Gašparovič, Dominika Vidová, Miroslav Mikula a Libor Plevka. Ďakujeme za pekný umelecký zážitok všetkým nadaným hudobníkom, ktorí boli za ich výkon odmenení potleskom. Pozrite si fotografie v galérii ŠKD - Veľkonočný koncert(P. Bartová, A. Oravcová)

 • ŠKD - Veľká noc

  Už nám klope na dvere. Pýtate sa kto? No predsa Veľká noc. Nepochybne najkrajší sviatok jarného obdobia. Aj my klubári sa veľmi tešíme a preto sme sa na tento sviatok dostatočne pripravili. Za pomoci pani vychovávateliek deti zdobili vajíčka a vytvárali rôzne veľkonočné dekorácie, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou jarnej výzdoby v priestoroch našej školy. Jedno popoludnie mali žiaci možnosť vyskúšať si aj pletenie korbáčov z mäkkých vŕbových prútikov. Svoj výrobok si ozdobili pestrofarebnými stužkami a za odmenu si ho mohli odniesť domov. To ako sa darilo naším klubárom pri tvorbe veľkonočných ozdôb, ale aj ich výsledné práce si môžete pozrieť vo fotogalérii. ŠKD - Veľká noc(A. Oravcová, P. Bartová)

 • Deň učiteľov

  Svoj sviatok pedagogickí zamestnanci základnej školy oslávili spoločne s kolegami z partnerských škôl v Českej a Poľskej republike. V piatok 1. 4. 2022 sme sa na pozvanie českých kolegov po prvýkrát zúčastnili na volejbalovom turnaji Comenia Cup v Odrách, ktorý sa tradične hrá pri príležitosti Dňa učiteľov. Cestu do Odier sme si spríjemnili návštevou Múzea Tatra v meste Kopřivnice s prehliadkou zaujímavých exponátov automobilov z viac ako storočnej histórie podniku Tatra. Na volejbalovom turnaji sa stretli štyri miešané družstvá učiteľov, z ktorých sa ako najlepší ukázal tím zo Základnej školy Pohořská v Odrách. Náš tím sa tiež ukázal v dobrom svetle, a obsadil na turnaji 2. miesto. Okrem volejbalových zručností sme ukázali aj bojovného ducha, tímovú súhru a dobrú náladu vo všetkých situáciách.  Pozrite si fotografie v albume Deň učiteľov. (I. Plachá)

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  Okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C (žiaci 8. a 9. ročníka) sa riešilo online formou dňa 10. 2. 2022.  Zúčastnili sa ho dve žiačky 8. ročníka, ktoré postúpili po absolvovaní školského kola súťaže. Ema Šteinerová obsadila 4. miestoEma Mazánová obsadila 13. miesto. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami. Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (A. Šteinerová)

  Okresné kolo biologickej olympiády v kategórii E ("Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti") sa riešilo online formou dňa 31. 3. 2022. Našu  školu reprezentovala žiačka 8. ročníka Ema Šteinerová, ktorá obsadila 1. miesto a postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (A. Šteinerová)

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Okresné kolo chemickej olympiády sa konalo prezenčnou formou dňa 25. 3. 2022 v Prievidzi. Našu školu reprezentoval žiak Adam Barta z 9. ročníka, ktorý postúpil  po vyriešení úloh domáceho aj školského kola. V konkurencii 24 súťažiacich obsadil 12. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Žiakovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (A. Šteinerová)

strana: