Navigácia

 • 1. deň - Vzdelávacia mobilita žiakov Say NO! to bullying and cyberbullying– kemp zúčastnených škôl projektu Erasmus+

  V pondelok 27. 9. 2021 sme na Slovensku postupne privítali žiakov a učiteľov zo štyroch partnerských škôl projektu Erasmus+ na vzdelávacej mobilite – spoločnom kempe, ktorý sa bude konať počas takmer dvoch týždňov v Hoteli Lomy v Hornej Vsi.

  V utorok 28. 9. 2021 zavítali naši hostia do základnej školy, kde sa stretli s učiteľmi, prezreli si triedy, odborné učebne a areál školy. Po prehliadke školy prijal v obradnej miestnosti všetkých hostí starosta obce Mgr. Filip Lukáč a venoval dospelým aj deťom milé darčeky. Popoludnie patrilo spoločnej práci, deti sa rozdelili do pracovných tímov a začali plniť úlohy stanovené v cieľoch projektu. Večer patril zábavným tanečným úlohám, počas ktorých sa deti lepšie spoznávali a prekonávali jazykové bariéry.

  Fotografie: 1. deň - Vzdelávacia mobilita žiakov Say NO! to bullying and cyberbullying– kemp zúčastnených škôl projektu Erasmus+.

 • Vzdelávacia mobilita žiakov Say NO! to bullying and cyberbullying– kemp zúčastnených škôl projektu Erasmus+

  V rámci projektu Erasmus+ sa v dňoch 27. 9. 2021 – 8. 10. 2021 uskutočnil prvý kemp – spoločné stretnutie žiakov a učiteľov zapojených škôl na Slovensku, ktoré organizovala ZŠ s MŠ Bystričany. Na kempe sa zúčastnilo 7 žiakov a 4 učitelia z Rumunska, 16 žiakov s tromi pedagógmi z Portugalska, 7 detí a dvaja učitelia z Českej republiky, 6 žiakov a dvaja pedagógovia zo Severného Macedónska, sedem žiakov a dve učiteľky z organizujúcej základnej školy. Hlavnou témou pracovných projektových aktivít kempu bola podpora tímovej spolupráce, odstraňovanie latentných prejavov šikanovania, rozpoznávanie šikanovania a kyberšikanovania. Výsledkami týchto aktivít boli študentské denníky, postery na tému šikanovania, krátke dramatické vystúpenia, tanečné vystúpenie (flashmob), rozhovory s obeťami šikanovania a reakcie naň. Projekt je zameraný na prácu s nepočujúcimi deťmi, preto bol súčasťou aktivít aj nácvik posunkovej reči. Ako podpora tímovej spolupráce sa uskutočnilo niekoľko športových, tanečných a zábavných súťaží, doplnených o kreatívne workshopy. Na príprave a organizácii aktivít sa podieľali pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci základnej školy.

  Za organizačnú, finančnú a technickú podporu pri organizovaní kempu ďakujeme starostovi obce Mgr. Filipovi Lukáčovi a zamestnancom obce, rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Bystričany, pánovi Michalovi Bartovi, Mgr. Miroslave Slukovej, manželom Kataríne a Petrovi Pastierikovým.

  O priebehu kempu informujeme v zmysle podmienok projektu po jednotlivých dňoch spolu s fotodokumentáciou. 

 • Jeseň, pani bohatá

  ....opäť k nám zavítala, sťaby čarovným prútikom prírodu do zlata zafarbila.

  Jeseň je ročné obdobie plné krásnych farieb a bohaté na úrodu ovocia a zeleniny. Jabĺčka, hrušky, hrozno, mrkva a mnoho ďalších druhov chutného ovocia a zeleniny predstavujú bohatú úrodu, ktorá mení naše taniere na pestrú paletu. V tomto ročnom období si môžeme dopriať množstvo doma vypestovaného chutného ovocia a zeleniny, ktoré sú veľmi prospešné pre naše zdravie. Preto sme aj my pani vychovávateľky nezaháľali a pre deti z ŠKD sme pripravili krásne popoludnie, ktoré sa nieslo v znamení zdravej výživy. Pre deti bolo popoludnie strávené v družine poučné, zábavné ale aj veľmi chutné. Akciu sme začali hravou a pútavou aktivitou, prostredníctvom ktorej sa deti dozvedeli o tom, aká je zdravá a nezdravá strava. Cieľom hry bolo priblížiť deťom aj dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny, ktoré obsahujú veľa vitamínov. Deti najviac upútala ochutnávka čerstvého ovocia a zeleniny napr. malín, jabĺčok, hrozna, mrkvy ako aj sušených jabĺk z našich domácich záhrad, do ktorej sa s radosťou a chuťou pustili. Nakoniec sme spoločne vytvorili zdravú jabĺčkovú delikatesu, ktorú sme dochutili sladkým domácim medom. Deti si túto ovocnú pochúťku dozdobili malinami, hroznom alebo piškótami, každý podľa vlastnej chuti a fantázie. Čo myslite chutilo im? Samozrejme, veď o dupľu nebola núdza. Touto cestou by sme chceli poďakovať rodičom detí, ktorí nám poskytli ovocie a zeleninu. Nahliadnutie vo fotogalérii Jeseň, pani bohatá(P. Bartová, A. Oravcová)

 • Erasmus+ Stretnutie členov projektových tímov, Skopje, september 2021

  V uplynulých mesiacoch sa projekt Erasmus+ Be CyberWise! realizoval výlučne prostredníctvom online stretnutí, počas ktorých koordinátori tímov pripravovali sériu aktivít pre zúčastnené školy. V týždni od 6. 9. 2021 – 10. 9. 2021 sa uskutočnilo prvé stretnutie členov riadiacich tímov projektu z jednotlivých zúčastnených krajín v Skopje (Severné Macedónsko). Náplňou stretnutia boli tréningové kurzy pre účastníkov v oblasti prevencie a riešenia šikanovania a kyberšikanovania, komunikácia s deťmi a rodičmi, príprava a štúdium materiálov. Súčasťou programu workshopu boli aj spoločné konzultácie a výmena skúseností z rôznych školských systémov európskych krajín, prehliadka mesta Skopje a návšteva starého historického mesta Ochrid. Program Erasmus+ bude pokračovať na konci septembra 2021 spoločným kempom žiakov zúčastnených škôl na Slovensku, ktorého hostiteľom bude ZŠ s MŠ Bystričany. Pozrite si fotografie v albume Erasmus+ Stretnutie členov projektových tímov, Skopje, september 2021. (I. Plachá)

 • 1. trieda: Prvý deň v škole

  Zvonec zvoní, slnko svieti, trieda je už plná detí...

  Aj naša prvá trieda má už svojich žiakov. Do prvého ročníka sme zapísali jedenásť prvákov. V tento slávnostný deň  – 2. septembra 2021 sa škola premenila na rozprávku. Z pána riaditeľa sa stal kráľ a z pani učiteľky bola zrazu princezná. A deti? Deti pán kráľ pasoval – prijal za riadnych školákov, prvákov. Žiaci prváci sa hneď aj učili – lentilkové počítanie a lentilkové písanie. Prajeme im, nech ich škola a učenie baví a nech sa im v škole darí.      (Mgr. Jana Sluková) Do fotogalérie bol pridaný nový album 1. trieda: Web stránka: Základný fotoalbum.

 • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Vážení rodičia,

  v súvislosti so zaradením okresu Prievidza do stupňa Ostražitosť (oranžová farba) v Covid automate je potrebné pred nástupom do školy v pondelok 13. 9. 2021 podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti za každého žiaka základnej školy. Vyhlásenie je možné podať prostredníctvom aplikácie Edupage alebo v papierovej verzii, ktorá je v prílohe.

 • Otvorenie školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:00 na školskom dvore. Žiaci dostanú ďalšie informácie o opatreniach a priebehu vyučovania v triedach od svojich triednych učiteľov. Do budovy školy bude umožnené vstúpiť len rodičom žiakov 1. ročníka, ostatným sprevádzajúcim osobám len v nevyhnutných prípadoch po predložení Vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka školy a s písomným súhlasom riaditeľa školy (tlačivo Vyhlásenie... bude k dispozícii v škole). Všetci žiaci aj návštevníci musia mať v budove prekryté horné dýchacie cesty.

  Pred nástupom detí do školy rodičia nemusia predkladať žiadne dokumenty, pretože okres Prievidza je od 30. 8. 2021 v tzv. zelenej farbe Covid-automatu. Všetky ďalšie pokyny a odporúčania k začiatku školského roka dostanú rodičia mailom od triednym učiteľov svojich detí – prosíme o dôkladné prečítanie a rešpektovanie.

 • Žiak roka 2021

  V školskom roku 2020/2021 bol titul Žiak roka 2021 udelený Filipovi Iškymu za dosiahnuté výsledky v súťažiach:

  1. miesto okresné kolo a 2. miesto krajské kolo Fyzikálnej olympiády,

  4. miesto okresné kolo Technickej olympiády,

  8. miesto okresné kolo a úspešný riešiteľ krajské kolo Chemickej olympiády,

  8. miesto okresné kolo a účasť v krajskom kole Matematickej olympiády,

  úspešný riešiteľ slovenské kolo Informatickej olympiády,

  úspešný riešiteľ slovenské kolo Matematický klokan,

  83. miesto slovenské kolo Expert na oblasť Mozgolamy.

 • Najúspešnejší žiaci školy v školskom roku 2020/2021

  Koniec školského roka býva tradične v znamení hodnotenia. Žiaci si okrem vysvedčení prevzali aj ocenenia a malé odmeny za úspechy vo vedomostných súťažiach, predmetových olympiádach a iných súťažiach, do ktorých sa zapojili v priebehu školského roka. Z dôvodu protipandemických opatrení sme tradičné odmeňovanie najlepších žiakov mohli uskutočniť bez prítomnosti rodičov len v rámci školy v utorok 29. 6. 2021 v kultúrnom dome v Bystričanoch. Okrem oceňovania žiakov sa predstavili žiaci 9. triedy, ktorí končia dochádzku v základnej škole. Akciu nám spríjemnili žiaci SZUŠ Prievidza niekoľkými hudobnými vstupmi.

  Za úspechy vo vedomostných súťažiach boli odmenení:

  Dominika Fandlyová (5. tr.) – úspešná riešiteľka Informatickej olympiády

  Sofia Gonová (9. tr.) - úspešná riešiteľka Informatickej olympiády

  Lukáš Škoda (7- tr.) - úspešný riešiteľ Informatickej olympiády

  Tobiáš Plachý (3. tr.) – 1. miesto, školské kolo Hviezdoslavov Kubín

  Viktória Ferejová (4. tr.) – úspešná riešiteľka Matematický klokan

  Michaela Bohušová (4. tr.) – úspešná riešiteľka Matematický klokan, riešiteľka Všetkovedko

  Sabína Bartová (4. tr.) - úspešná riešiteľka Matematický klokan, riešiteľka Všetkovedko

  Marco Vrbovský (4. tr.) - úspešný riešiteľ Matematický klokan, riešiteľ Všetkovedko

  Lucia Mištinová (4. tr.) - úspešná riešiteľka Matematický klokan, úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády

  Mária Gálusová (4. tr.) - úspešná riešiteľka Matematický klokan, úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriáda, riešiteľka Všetkovedko

  Laura Radosová (4. tr.) – úspešná riešiteľka – školský šampión Matematický klokan, úspešná riešiteľka Informatickej olympiády

  Martin Kiripolský (8. tr.) – úspešný riešiteľ Matematický klokan, úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády

  Samuel Barta (8. tr.)  - úspešný riešiteľ Matematický klokan, úspšný riešiteľ okresného kola Pytagoriády, Expert v oblasti Góly, body, sekundy – 33. miesto

  Zoja Dadová (4. tr.) – úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády, úspešná riešiteľka Informatickej olympiády, úspešná riešiteľka  Matematický klokan, Všetkovedko – Všetkovedko školy

  Ema Mazánová (7. tr.) – 16. miesto Biologická olympiáda, úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády, Expert Tajomstvá prírody - 48. miesto, riešiteľka školského kola Fyzikálnej olympiády, Technickej olympiády

  Jakub Hruboš (5. tr.) – úspešný riešiteľ Informatickej olympiády, 11. miesto okresné kolo Matematickej olympiády, úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády, riešiteľ Expert geniality show

  Nela Bartová (6. tr.) – 1. miesto školské kolo Hviezdoslavov Kubín, úspešný riešiteľ Informatickej olympiády, 16. miesto okresné kolo Matematickej olympiády, úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády, riešiteľ Expert geniality show

  Adam Vrbovský (9. tr.) – 1. miesto školské kolo Hviezdoslavov Kubín, 3. miesto okresné kolo Biologickej olympiády

  Ema Šteinerová (7. tr.) – 4. miesto okresné kolo Biologickej olympiády, 20. miesto okresné kolo Geografickej olympiády, 14. miesto okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, Expert Tajomstvá prírody 10. miesto + Mozgolamy 105. miesto, spolu 92. miesto - TOP Expert, riešiteľka školského kola Fyzikálnej olympiády, riešiteľka Matematický klokan

  Adam Barta (8. tr.) – 5. miesto okresné kolo Matematickej olympiády, 7. miesto okresné kolo Biologickej olympiády, úspešná riešiteľka Informatickej olympiády, Expert Mozgolamy 75. miesto, úspešný riešiteľ školského kola Fyzikálnej olympiády

  Adriana Bartová (7. tr.) – 4. miesto okresné kolo Dejepisnej olympiády, 5. miesto okresné kolo  Matematickej olympiády, úspešná riešiteľka Matematický klokan, riešiteľka školského kola Fyzikálnej olympiády, Technickej olympiády, Expert geniality show

  Lukáš Zahoranský (9. tr.) – 2. miesto okresné kolo Geografickej olympiády, 3. miesto okresné kolo  Matematickej olympiády a účasť v krajskom kole, 3. miesto okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, 4. miesto okresné kolo Technickej olympiády, 5. miesto okresné kolo Chemickej olympiády, 6. – 8. miesto okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku, úspešný riešiteľ Informatickej olympiády, Expert Do you speak English? – 12. miesto, úspešný riešiteľ školského kola Fyzikálnej olympiády a účasť OK.

  Fotografie ocenených si pozrite v albume Najúspešnejší žiaci školy v školskom roku 2020/2021.

 • Učenie vonku nás baví - 1. trieda

  Vonku sme sa učili, maľovali, kreslili.

  Na zvieratká sme sa hrali, čerstvý vzduch sme dýchali.

  Vonku nás učenie baví - budeme fit, stále zdraví !!!  (I. Zvalová)

  Pozrite si fotografie v albume Učenie vonku nás baví.

 • Matematická súťaž Pytagoriáda sa v školskom roku 2020/2021 riešila klasickým spôsobom pre pre kategóriu P3 - P4 (3. a 4. ročník), online riešili úlohy v kategóriách P5 - P8 (5. - 8. ročník). Do školského kola sa zapojilo 19 žiakov, z nich do okresného kola postúpili osemnásti.  Úspešnými riešiteľmi okresného kola Pytagoriády boli: Zoja Dadová, Mária Gálusová, Laura Radosová, Marco Vrbovský, Lucia Mištinová, Sabína Bartová (všetci 4. tr.), Nela Bartová, Jakub Hruboš (obaja 5. tr.), Ema Mazánová (7. tr.), Samuel Barta (8. tr.). Podrobnejšie informácie si prečítate v časti Olympiády a súťaže

 • Korešpondenčnej celoslovenskej súťaže pre najmladších žiakov Všetkovedko sa zúčastnilo 10 detí z 2. - 4. triedy, ktoré riešili rôzne zaujímavé úlohy zo všetkých oblastí školského učiva aj bežného života. Najlepšie výsledky dosiahla Zoja Dadová (4. tr.), ktorá sa tak môže pýšiť titulom Všetkovedko školy. Výsledky všetkých žiakov si pozriete v časti Olympiády a súťaže.

 • Tradičné testovanie Komparo v 8. a 9. ročníku prebehlo 29. 4. 2021, celkové podrobné výsledky školy uvádzame v časti Externé merania. Vo všetkých sledovaných predmetoch v oboch ročníkoch školy bolo umiestnenie v prvej polovici rebríčka zúčastnených škôl, deviataci (trieda) v slovenskom jazyku aj v matematike sa dostali medzi 10 % najlepších zúčastnených škôl. Výsledky jednotlivcov žiaci dostanú spolu s koncoročným vysvedčením.

 • Body painting - chameleón

  BODY PAINTING je druh výtvarného umenia, ktoré ako základný prostriedok na tvorbu využíva ľudské telo a to predovšetkým jeho povrch – kožu. Hotové výtvarné dielo je však dočasné, pominuteľné a zaznamenávané väčšinou na fotografiách, ktoré sú výsledkom celej akcie.

  A VIETE, ČO SÚ MIMIKRY? Je to ochranné sfarbenie zvierat pred nebezpečenstvom predátora. Žiaci siedmej triedy sa počas výtvarnej výchovy zahrali na chameleónov a pokúsili sa splynúť s prostredím. Dôležitú úlohu v procese tvorenia mali ruky. Tie sa stali samostatným umeleckým dielkom. A takto sa nám to podarilo. Pozrite si fotografie v albume Body painting - chameleón(P. Bartová)

 • Ľudové remeslá - 4. trieda

  Netradičná hodina s tradičnými ľudovými remeslami

  Krásny slnečný deň sme zaujímavo využili a počas hodiny pracovného vyučovania sme sa so žiakmi 4. ročníka vybrali na exkurziu k rezbárovi a zberateľovi ľudového umenia Michalovi Bartovi. Cieľom exkurzie bolo spoznať krásu starých ľudových remesiel. V súčasnosti ich deti už skoro nepoznajú, sú pre ne skôr raritou. Poznajú ich viac-menej z rozprávania, alebo médií. Takmer „zabudnuté remeslá našich starých rodičov“ boli v minulosti súčasťou každodenného života. Našťastie na Slovensku žijú ľudia, ktorí sa týmto remeslám venujú aj dnes a udržiavajú ich pri živote. V tvorbe ľudových výrobkov sa používali prírodné materiály ako drevo, koža, kov, hlina, slama, šúpolie alebo prútie. Už pri vstupe na dvor deti zaujala malá výstavka ručných remeselných výrobkov, ktorú si pre nás hostiteľ pripravil. Žiaci tak mali možnosť spoznať rôznorodé remeslá napríklad košikárstvo, drotárstvo alebo rezbárstvo. Vidieť mohli keramiku z rôznych regiónov, šúpolienky, výrobky zo slamy, salašnícky riad, črpáky, maľbu na sklo, modrotlač, tkanú tapisériu, nožík vylievaný cínom a podobne. Vyskúšať si mohli liptovský klobúk, krpce, detviansku vyšívanú košeľu, čižmy, ale aj bačovskú tašku. Žiakov však najviac zaujala tvorivá časť, pretože si mohli vlastnými rukami vyskúšať drevorezbu, paličkovanú čipku, ale aj zanôtiť si na fujare, píšťalke alebo rapkáči. A nakoniec bola aj sladká odmena pre malých šikovných remeselníkov. Pozrite si fotografie z exkurzie v albume Ľudové remeslá - 4. trieda(P. Bartová)

 • Pizza párty - 4. trieda

  Originálna a moja ...

  Týmito slovami začali hodinu pracovného vyučovania žiaci 4. ročníka na tému POHOSTENIE. Ako kuchári mali možnosť vymyslieť a zhotoviť pomocou papierovej koláže svoju originálnu pizzu. Každý podľa vlastnej receptúry, nápaditosti a chuti. Kreativite sa medze nekladú a o pestrosť ingrediencií nebola núdza. Vznikli rôzne druhy od baby až po rodinnú maxi, či veselú pizzu s úsmevom. K názvom niet čo dodať: Pizza mňam – mňam delicious, Pizza originál, Špica pizza, Pizza mňamota. A cenovú dostupnosť jednotlivých druhov žiaci uviedli vo svojom vytvorenom menu. „Dobrú chuť!“ Pozrite si galériu Pizza párty - 4. trieda(P. Bartová)

 • Deň detí - 3. trieda

  Deň detí si žiaci 3. ročníka užili hneď dvakrát. 1.júna boli obdarovaní sladkosťami, druhý deň prežili krásny deň v prírode. Pozrite si fotografie v galérii Deň detí - 3. trieda(Ľ. Fruňová)

 • Deň detí v ŠKD

  Deň detí v ŠKD sme si s deťmi veľmi užili. Deň sme strávili vonku na ihrisku kde deti súťažili v rôznych športových disciplínach. Každé dieťa nakoniec odišlo s medailou a drobnou sladkou odmenou. Pozrite si fotografie v galérii Deň detí v ŠKD(A. Oravcová)

 • Medzinárodnú matematickú korešpondenčnú súťaž Matematický klokan sme nevynechali ani v tomto školskom roku. V dňoch 22. - 23. 4. 2021 riešili úlohy žiaci v škole aj tí, ktorí boli ešte doma na dištančnom vzdelávaní. Z 22 zúčastnených žiakov školy bolo až šesť žiakov, ktorí sa umiestnili medzi najlepšími 10 % účastníkov: Samuel Barta (8. tr.), Filip Išky (9. tr.), Laura Radosová (4. tr.), Zoja Dadová (4. tr.), Lucia Mištinová (4. tr.), Viktória Ferejová (4. tr.). Podrobnejšie výsledky všetkých žiakov si prečítate v časti Olympiády a súťaže

 • Nástup do školy od 24. 5. 2021

  Vážení rodičia,

  pre nástup  detí do školy v okrese s II. stupňom ostražitosti (oranžový okres, Prievidza) ostáva v platnosti pravidlo, že zákonný zástupca predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba v prípade, že neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní trvala viac ako  tri po sebe nasledujúce dni vrátane víkendu (napr. ak žiak chýbal v piatok, v nasledujúci pondelok je potrebné predložiť Vyhlásenie). Ak neprítomnosť žiaka trvala viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia (bez sviatkov a víkendov), je potrebné predložiť potvrdenie o chorobe vydané lekárom. Odporúčame a prosíme rodičov o využívanie elektronického podania Vyhlásenia v aplikácii Edupage. Upozorňujeme, že rúško, respirátor alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest je stále povinné pre všetkých žiakov.  

strana: