Navigácia

SZUŠ

SZUŠ Prievidza

Súkromná základná umelecká škola, Ľ. Ondrejova 28, 97101  Prievidza

SZUŠ poskytuje v našej škole vzdelávanie v hudobných odboroch:

- hra na hudobný nástroj: zobcová flauta, klavír, elektronický klavír (keyboard), plechové dychové nástroje

- spev

Vyučujúci: Mgr. Libor Plevka, 0904580456

Poplatky: 3,50 €/mesiac

Vzdelávanie sa uskutočnuje v ZŠ v dopoludňajších a popoludňajších hodinách, prispôsobené rozvrhu žiakov.

 

Tanečný odbor

V prípade záujmu žiakov otvoríme na ZŠ Bystričany tanečný odbor. Vyučovanie bude prebiehať priamo v priestoroch ZŠ Bystričany. 

 

  • 1x týždenne 1,5 hodiny
  • utorok alebo streda
  • konkrétny čas sa upresní
  • tanečné štýly = balet, ľudový, moderný (jazz, scénický,  zumba, disco,...), základy spoločenského tanca, pre najmenších tanečné hry a pod.
  • cieľom bude tvorba choreografií a ich prezentovanie formou vystúpenia/ vystúpení
  • školné 3,50 € mesiac ( možnosť úľavy vo finančnej tiesni a pod. po dohode s vedením školy)
  • potrebné predpokladať potrebné financie na tanečné potreby ( oblečenie, vhodná obuv, ...)
  • pre dievčatá aj chlapcov
  • bližšie informácie: 0911 117 551

Prihlášky si môžete vyzdvihnuť u riaditeľa ZŠ Bystričany.