Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2022 Testovanie 9-2023 Informácia k Testovaniu 9-2023 Komparo - výsledky Komparo 2022/2023 Informácie k Testovaniu 5-2022

Externé merania

Testovanie 5-2022

Testovanie žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka sa uskutočnilo 18. mája 2022, v našej škole sa do testovania zapojilo 17 žiakov z 5. triedy.

Výsledky školy:

Matematika

maximálny počet bodov v teste            30

priemerný počet bodov žiakov školy    19,1   

priemerný počet bodov v rámci SR     18,3

priemerná úspešnosť školy                  63,7 %

priemerná úspešnosť v SR                  61,0 %

Slovenský jazyk       

maximálny počet bodov v teste            30

priemerný počet bodov žiakov školy     20,7   

priemerný počet bodov v rámci SR      20,7

priemerná úspešnosť školy                  69,0 %

priemerná úspešnosť v SR                  69,2 %