Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2018 Testovanie 9-2019 Informácia k Testovaniu 9-2020 Komparo - výsledky Komparo 2020/2021 Informácie k Testovaniu 5-2019

Externé merania

Testovanie 5-2018

Testovanie žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka sa uskutočnilo 20. novembra 2019, v našej škole sa do testovania zapojilo 14 žiakov z 5. triedy.

Výsledky školy:

Matematika

maximálny počet bodov v teste            30

priemerný počet bodov žiakov školy    18,9   

priemerný počet bodov v rámci SR      19,0

priemerná úspešnosť školy                 62,9 %

priemerná úspešnosť v SR                  63,4 %

Slovenský jazyk       

maximálny počet bodov v teste            30

priemerný počet bodov žiakov školy     19,9   

priemerný počet bodov v rámci SR       19,4

priemerná úspešnosť školy                 66,4 %

priemerná úspešnosť v SR                  64,8 %