Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Príroda plná vedomostí

Centrum voľného času v Prievidzi v  spolupráci s Hvezdárňou Partizánske pripravili pre tento školský rok ďalší ročník vedomostnej súťaže o prírode. Súťaž bola určená pre žiakov 4. ročníka, ktorí sa zaujímajú o zemepis, prírodopis, astronómiu a majú všeobecný prehľad, pričom súťažili ako dvojčlenné družstvo. Súťaž sa uskutočnila 4. 2. 2020 o 10:00 hodine v CVČ Prievidza a prebiehala v 4 testoch. Našu školu reprezentovali žiaci Jakub Hruboš a Nela Bartová, ktorí si na konci súťaže prevzali účastnícke listy. (O. Kaňová)