Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Vianočný svietnik

Dňa 18. 12. 2018 sa uskutočnil už 34. ročník okresnej súťaže v aranžovaní suchých kvetov - vianočný svietnik. Súťaž každoročne organizuje  okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s mestským úradom v Prievidzi. 

Našu školu reprezentovali žiačky Karolína Pravdová (8. ročník), Vivien Radosová (9. ročník) a Kristína Šteinerová (9. ročník). 
V kategórii jednotlivcov sa Kristína Šteinerová umiestnila na krásnom 2. mieste a
družstvo našich troch žiačok sa nestratilo v konkurencii a obsadilo 3. miesto.
Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
(A. Šteinerová)