Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9. trieda

Zoznamy žiakov: 1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda8. trieda9. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Martina Drexlerová
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adam Barta
3    Samuel Dodok
4    Paulína Gálusová
5    Gréta Gavliaková
6    Lea Hanková
7    Adam Hudec
8    Dominika Hutárová
9    Martin Kiripolský
10    Terézia Kollárová
11    Miroslav Mikula
12    Eva Mištinová
13    Filip Pastierik
14    Emília Polakovičová
15    Rastislav Sárička
16    Adam Elmadi
17    Dalila Chidima Ndive

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021