Navigácia


Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45


Prihláška na školský rok
2021/2022


Odbor

Odbor:


Základné údaje dieťaťa

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:

Rodný list:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Školské údaje

Predchádzajúca škola/škôlka:

Ročník, kam sa dieťa hlási:

Školský rok nástupu dieťaťa:

Absolvovanie vyšetrenia:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:


Ďalšie informácie

Školský klub detí (ŠKD):

Stravovanie v školskej jedálni:

Voliteľný predmet:

Náboženstvo:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Dolupodpísaní zákonní zástupcovia žiaka, žiadame o prijatie nášho dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka